Kontakta oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Rundskärs Tomtägarförening
Organisationsnummer: 802471-0181

Ditt namn
E-post
Telefon
Meddelande

Ordförande

Curt Ståhlenberg
Lugnavägen 10, 819 65 Hållnäs
Telefon: 070 441 20 65
Skicka E-post

Sekreterare

Erja Lindmark
Bergsvägen 7, 819 65 Hållnäs
Telefon: 076 871 71 33
Skicka E-post

Kassör

Lars-Olof Nordqvist
Hamnvägen 10, 819 65 Hållnäs
Telefon: 072 225 22 42
Skicka E-post

Ansv. Vattengruppen

Ulf Brinnen
Hamnvägen 14, 819 65 Hållnäs
Telefon: 0705268898
Skicka E-post

Ansv. Skog, Diken, Viltolyckor

Ola Sjödin
Strandvägen 8, 819 65 Hållnäs
Telefon: 0703192136
Skicka E-post

Vice-ordförande, badplatsen, bryggor, båtplatser och Handviken

Lars Tönnesen
Bergsvägen 10, 819 65 Hållnäs
Telefon: 0702959890
Skicka E-post

Ansv. städdagar, vägar, hemsidan

Anna-Lena Lundström
Bofinksvägen 3, 819 65 Hållnäs
Telefon: 0703303905
Skicka E-post

Valberedning

Peter Lundström (Sammankallande)

Anja Silvennoinen
Bergsvägen 16

Vägfogdar

Bergsvägen:
Peter Lindgren, Bergsvägen 7

Gökvägen:
Niclas Eriksson, Gökvägen 2

Hamnvägen:
Kenneth Hoppe, Hamnvägen 15

Skogsvägen:
Patrik Lundgren, Skogsvägen 4B

Bofinksvägen:
Mats Pettersson, Bofinksvägen 2

Lugna vägen:
Johnny Lindström, Lugna vägen 2

Strandvägen:
Ola Sjödin, Strandvägen 8

Festkommitté

Olle Näktergal
Bergsvägen 19

Nathalie Mattsson
Hamnvägen 2

Lena Andrén
Bergsvägen 17

Båtplatser

Leif Pettersson
Hamnvägen 11
Telefon: 0702749980

Vattengruppen

Torsten Eriksson
Gökvägen 5

Kennet Hoppe
Hamnvägen 15

Bo Carlsson
Strandvägen 6

Ulf Brinnen
Hamnvägen 14

Niclas Eriksson
Gökvägen 2

 

Webbmaster

Erja Lindmark
Ängskär Bergsvägen 7
Telefon: 076 871 71 33
Skicka E-post