Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

Medlemmarna i Rundskärs Tomtägarförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma, lördagen den 18/5-2019, kl. 10.00. (Bokslutet har inte kunnat nås än).

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019
Förvaltningsberättelse 1
Förvaltningsberättelse 2
Förslag till budget 2019/2020
Motion till föreningsstämman

Välkomna!