städdag

Arbetsdag lördag 1 september

Samling: Festplatsen kl. 09:00
Avslutning: Kl. 13:00 Bjuder vi alla som arbetat på korv med bröd, dricka samt kaffe med kaka.

På arbetslistan

Brygga D
-Grus levereras till stigen från Strandvägen ned mot bryggan, för att kärras ut på stigen ända ned till bryggan.
-Röjning av sly och buskar runt trädäcket före bryggan samt ta bort gamla bojar, bommar och annat som blivit liggande.

Hamnen  (brygga A, B och C)
-Badlinan som skärmar av badplatsen tas upp ur vattnet. Föreningens båt tas upp ur vattnet.

Gula stigen
-Bro över stigen vid ett dike har havererat och ska repareras/byggas om.

Övrigt
-Gamla bryggdelarna som ligger kvar i vattnet, tas upp ur vattnet för bortforsling.
-Övriga arbetsuppgifter fördelas när vi vet hur många deltagare som kommer.

Om du inte kan närvara 1 september
-Så går det bra att utföra arbetsuppgifter vid annat tillfälle på egen hand.

Kontakta ordförande och anmäl ditt intresse så förmedlas tänkbara uppgifter.

Bra att ta med till arbetsdagen
Skottkärra och spade (för grus). Röjsåg, trimmer, busksax, verktyg för brobygge inkl. spik.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Information

Här kan du läsa den senaste informationen som kan vara bra att veta angående föreningen.