Vattengruppen informerar

Sommarvattnet

Sommarvattnet kommer att stängas av vecka 42, troligtvis blir det den 17 oktober. Om det finns frågor eller funderingar så kontaktar ni någon i vattengruppen.

Hälsningar
Styrelsen

Information

Här kan du läsa den senaste informationen som kan vara bra att veta angående föreningen.

Föreningens plusgiro:
38 48 09-0